Home Tags Benexia

Tag: Benexia

Chia Seed Powder Ingredient

Benexia has introduced Xia Powder-435 LM, a 100% natural chia flour/powder that is plant-based, gluten-free, non-allergenic, non-GMO, dairy-free, and vegan. Xia Powder-435 LM replaces...