Home Tags Moksha Holistic Center

Tag: Moksha Holistic Center

Turmeric-Infused Ice Cream

Moksha Holistic Center has introduced Golden Ice-Spice, a turmeric-infused ice cream. Made in Central Valley, CA, the turmeric in the ice cream is intended...